ABONNEREN 

¶ Permanente inwoners van Nederland kunnen Clavichord International krijgen door lid te worden van het Nederlands Clavichord Genootschap na aanmelding bij de penningmeester
    Henk Glas, treasurer
    Veldlust 60, 1188JN Amstelveen.
    Tel: +31-20-6470737
    E-mail: henk.glas@ziggo.nl
    
¶ Tijdelijk in Nederland wonenden (bijvoorbeeld buitenlandse conservatoriumstudenten) kunnen zich rechtstreeks abonneren bij het administratie-adres.

¶ Vanuit het buitenland kan men zich abonneren via een brief of e-mail naar de administratie:
    
    Clavichord International Press
    Sander Ruys, administrator Clavichord International (foreign subscriptions)
    Hovensreed 11 – 15
    8808 HB DONGJUM
    The Netherlands
    Telephone: +31 517396069
    e-mail: waruys58@gmail.com

¶ De prijs voor een jaarabonnement bedraagt 25,- Euro (particulieren) of 35,- Euro (instituten) Buiten Europa: 5 Euro extra.

¶ Losse nummers kosten resp. 9,- Euro en 13,-. Euro. Deze prijs is inclusief porto (buiten Europa 4,- Euro extra), maar exclusief eventuele bankkosten.

¶ Betaling voor een nieuwe jaargang vindt plaats na ontvangst van een rekening, bijgesloten bij het laatste nummer van de huidige jaargang.